Bemutatkozó

A Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület munkájáról

„Mi a te szereped?” – kérdezi az Egyesület szlogenje, és Shakespeare-rel szólva teszi hozzá: „… mindenkit sok szerep vár…” Az egyesület nem véletlenül választotta Shakespeare mondatát ars poetikájául. Kettős – kulturális és pedagógiai – tevékenységének középpontjában a legtágabban értelmezett szerepjáték köré épülő szakmai munka áll.

A Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület megalakulása

A Montázs Egyesület magját képező szakmai műhely huszonkét éve van jelen Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye kulturális életében. 1995-ben, az Avasi Gimnázium intézményi keretei között alakult meg a Ficak Diákszínpad, a Montázs Egyesület majdani szakmai bázisát jelentő alkotói műhely. 2007-ban végzős diákok és pedagógusok közösen határozták el a szakmai műhely hivatalos szervezetté alakítását, hogy tevékenységük számára a korábbinál hatékonyabb kereteket teremtsenek. Így jött létre 2008-ban a Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület.

A szervezet megalakulása óta több tucat előadás és száznál is több ifjúsági kulturális esemény köthető az egyesület keretében működő színházi alkotóműhelyek nevéhez.

Az egyesület céljai (Részlet a szervezet alapszabályából-2015.)

„Az Egyesület közművelődési, nevelési-oktatási, valamint ezekkel összefüggő kutatási és fejlesztő tevékenységet folytat. Kiemelt céljának tartja a drámapedagógia és a színházi neveléssel összefüggő szakmai tevékenységek megszervezését, lebonyolítását, az ilyen irányú kezdeményezések koordinálását és szakmai támogatását.

E célok megvalósítására az Egyesület az alábbi tevékenységeket végzi:

 • működteti a Montázs Színházi Műhelyet, biztosítja a tagság színházi, oktatási, pedagógiai képzését, menedzseli, és koordinálja a csoport munkáját;
 • segítséget nyújt új színházi nevelési programok létrehozásában és működtetésében;
 • amatőr színházművészeti, előadó-művészeti, illetve egyéb kulturális és közművelődési tevékenységet folytat;
 • szakmai programokat és rendezvényeket szervez az alábbi területeken: drámapedagógia, színházi nevelés, gyermek- és diákszínjátszás, pedagógiai kutatás-fejlesztés, kulturális, illetve közművelődéshez kapcsolódó rendezvények;
 • ugyanezen szakmai területekre vonatkozóan képzéseket szervez, szakmai anyagokat készít, szakmai kiadványokat jelentet meg és forgalmaz;
 • önállóan vagy közoktatási intézményekkel együttműködve részt vesz iskolai és iskolán kívül folyó nevelési-oktatási programok kidolgozásában, megszervezésében és lebonyolításában (pl.: szakmai és szabadidős táborok, szakmai napok, erdei iskola, rendhagyó iskolai programok, iskolai és iskolán kívüli fejlesztő-felzárkóztató programok, tehetségfejlesztés, mentálhigiénés programok, csoportépítő, közösségfejlesztő, ön- és társismereti, kommunikációs és mentálhigiénés tréningek stb.)

Pedagógiai-közművelődési törekvések:

 • a drámapedagógia és a színházi nevelés terjesztése és fejlesztése,
 • a közművelődés és az oktatás-képzés világának összehangolása;
 • a gyermek és ifjúsági korosztályok művészi alkotóképességének és kreativitásának kibontakoztatása,
 • az érintett korosztályok művészeti alkotótevékenységének ösztönzésén és koordinálásán keresztül közösségi és kulturális életük gazdagítása,
 • személyes életvezetési készségeik fejlesztése, szociális érzékenységük, közösségi – közéleti – társadalmi felelősségvállalásuk erősítése

Az egyesület működési területei:

 • Produkciós-közművelődési tevékenység
 • Színházi nevelési tevékenység
 • Oktatási-képzési tevékenység
 • Szakmai koordinációs tevékenység

Produkciós tevékenység – rendszeres fellépések főként városi, illetve megyei, esetenként országos, illetve nemzetközi rendezvényeken. Az előadások széles műfaji skálát ölelnek át a vásári játéktól az ünnepi-rituális színházon át a realista-lélektani drámákig.)

Színházi nevelés (TIE – Theate in Education) – A TIE programok olyan foglalkozások, amelyeknek szerves részét képezi egy színházi előadás, majd a meghívottakkal közösen az előadásban felvetett etikai, drámai, szociokulturális, önismereti, vagy egyéb speciális kérdések közös továbbgondolása történik meg. A közös gondolkodás formáját a különböző dramatikus tevékenységtípusok jelentik.

Nem-formális (iskolán kívüli) képzések

A képzéseken főként drámapedagógiai eszközök alkalmazásával dolgoznak fel különböző témákat - a diák-önkormányzati munkától az érdekérvényesítés lehetőségeiig vagy a projekttervezésig.

Szakmai koordináció

Az egyesület megalakulása óta tudatosan törekszik arra, hogy lehetőségeinkhez mérten segítse és koordinálja a térségben működő ifjúsági színházi csoportok működését. A közös szakmai projektek, találkozók, tapasztalatcserék szervezése révén járulnak hozzá ahhoz, hogy a térségben működő ifjúsági színjátszó csoportok közművelődésben és köznevelésben betöltött súlya és szerepe erősödjék. Ez irányú tevékenységük 2010-ben a CIMBIK Civil Háló létrehozásával új szakaszba lépett.

 

Az egyesület eddigi eredményei

Jelentősebb produkciós eredmények

 • 1999: Szathmári Paksi Sámuel: Elvádolt ártatlanság Régi magyar drámák találkozója; országos döntő, I. helyezés
 • 2004: A lány, aki kenyérre lépett (H. C. Andersen meséjének színpadi adaptációja) ODE regionális döntő, ezüst minősítés; főszereplői különdíj
 • 2006: Rejtő Jenő: Alteregó ODE regionális döntő, bronz minősítés; mellékszereplői különdíj
 • 2007: Mert a Barakk én vagyok… (M-G. Landess-Fuss: Egy rém ronda vörös barakk Amerikában című regényének színpadi adaptációja) ODE regionális döntő, bronz minősítés; meghívás a szolnoki Globe Fesztiválra
 • 2012: Himnusz (Arany Deszka Fesztivál, Ajka, 2012, arany minősítés, Arany deszka díj, legjobb férfi és legjobb női alakítás első helyezettjei, színészi munkáért zsűri különdíj)
 • 2013: Angyalugrás (Országos Diákszínjátszó Találkozó regionális döntő, (fesztivál győztes előadás, Magyar Művek Szemléje országos minősítő fesztivál – arany minősítés)
 • 2014: Oktopusz – Weöres Sándor drámájának feldolgozása (Magyar Művek Szemléje országos minősítő fesztivál – ezüst minősítés)
 • 2015-16: ID – Shakespeare Othelló című drámájának feldolgozása (Részvétel a franciaországi Tournon sur Rhone-ben rendezett Ifjúsági Színházak Nemzetközi Shakespeare-fesztiválján; Manézs Színházi Szemle, országos minősítő fesztivál – ezüst minősítés
 • 2016: Lelkedbe bújva (szerkesztett játék) – Derecskei Amatőr Színházi Találkozó – arany minősítés

Külföldi szereplések:

 • 1998: Aschaffenburg; Részvétel a Dalberg Gimnázium nemzetközi kulturális találkozóján. Előadás: József Attila: A Semmi ágai (kétnyelvű szerkesztett játék József Attila verseiből és szövegeiből)
 • 1999: Aschaffenburg; Részvétel az aschaffenburgi német-magyar hét programjában (a frankfurti könyvvásárhoz kapcsolódó aschaffenburgi rendezvénysorozat részeként). Előadás: Molnár Anna (magyar népballada tánc- és mozgásszínházi feldolgozása)
 • 2008: Szatmárnémeti; Nemzetközi Ady-találkozó és fesztivál Előadás: Fekete-fehér (mozdulatszínházi előadás Ady és Léda levelezéséből és Ady Léda-verseiből összeállítva – II. helyezés)
 • 2009: Szatmárnémeti; Nemzetközi Ady-találkozó és fesztivál Előadás: „Amivel most is karcolok” (zenés összeállítás Ady verseiből és publicisztikájából - különdíj)
 • 2016: ID – Shakespeare Othelló című drámájának feldolgozása (Részvétel a franciaországi Tournon sur Rhone-ben rendezett Ifjúsági Színházak Nemzetközi Shakespeare-fesztiválján
 • 2000 óta rendszeres szereplői a különböző miskolci rendezvényeknek, rendszeresen tesznek eleget közoktatási és közművelődési intézmények felkéréseinek. Évek óta műsort adnak Miskolc M.J.V. kiemelt rendezvényein (pl. Március 15-i városi ünnepség, Miskolc Város Napja, Október 23. Nemzeti Összetartozás Napja)

 

Színházi nevelési projektek

 • Születésnap (színházi nevelési foglalkozás a drogról 16-18 éves fiatalok számára)
 • Pettyetlen Katica (színházi nevelési foglalkozás a csúfolódásról és a megbocsátásról 7-9 éves gyerekek számára)
 • Koccanások (színházi nevelési foglalkozás a párkapcsolatokról 16-18 éves fiatalok számára)
 • Segítség (színházi nevelési foglalkozás a családi krízisről 14-18 éveseknek)

Tehetségfejlesztő és –ifjúsági képzési programok

 • Színjáték-kurzus tehetséges roma tanulók szakmai táborában – Szerencs (2008)
 • Tehetséggondozó tábor, nyelvi kommunikációs szekció vezetése – Kéked (2008)
 • Megyei diákvezetők képzése 1. – Pere (2008)
 • Megyei diákvezetők képzése 2. – Kéked (2009)
 • Öntevékeny ifjúsági közösségek működésének segítése – Mezőcsát (2009)
 • Roma fiatalok bevonása ifjúsági projektekbe (2009)
 • FA-Ter – Fiatal Alkotók Tere (2009-től folyamatosan)
 • FA-Ter Irodalmi Alkotó Műhely (Tehetségfejlesztő program 2010-2011)
 • Próbarepülés – kötetkiadás a FA-Ter Irodalmi Alkotó Műhelyben készült írásokból (2011)
 • Életre kelt szó (összművészeti alkotóműhely 2012)
 • Játék-tér (Az észak-magyarországi diákszínjátszó csoportok regionális minősítő versenyének és gálaműsorának megrendezése 2013)
 • Impró-Sokk (Ifjúsági színjátszó csoportok kelet-magyarországi szakmai találkozója 2009-től évente)
 • Miskolci Korzó Fesztivál - a CIMBIK Civil Háló ifjúsági kulturális fesztiválja (2011-től évente)
 • Országos Diákszínjátszó Találkozó regionális döntőjének szervezése (2012, 2013, 2014)
 • Országos Diákszínjátszó Találkozó országos döntőjének szervezése (2014)
 • Weöres Sándor Gyerekszínjátszó Találkozó megyei fordulóinak szervezése (2014., 2016., 2017.
 • Manézs Országos Amatőr Színházi Minősítő Találkozó (2014, 2015, 2016.)

Szakmai rendezvények (találkozók, konferenciák)

 • Színházi nevelési Társulatok Országos találkozója (2010.)
 • Tükör által világosan – szakmai konferencia a civil szervezetek kapcsolatépítéséért
 • Miska Fesztivál – a Mezőcsáti kistérség hagyományteremtő célú ifjúsági kulturális találkozója
 • Partnerség a fiatalokért – Szakmai konferencia (2011. január 27.)
 • Civil szervezetek helye és szerepe a tehetséggondozásban – Szakmai konferencia (2011. március 24.)
 • Nyílt Szín (Nyilvános bemutató a FA-Ter Irodalmi Alkotóműhely írásaiból – 2011. május 25.)
 • Civilek a kultúrában – Szakmai konferencia (2011. május 26.)
 • A CIMBIK Civil Háló működésének fenntartása, irányítása
 • Az észak-magyarországi régió diákszínjátszó csoportjai együttműködését célzó szakmai konferencia szervezése, lebonyolítása (2012. december 14, Miskolci Nemzeti Színház)

Szakmai partnerség

 • Színházi Nevelési Társulatok Országos Hálózata (2008-tól)
 • DICE – Drama Improves Lisbon Key Competences in Education című nemzetközi kutatási program (projektvezető: Káva Kulturális Műhely Egyesület – 2009-2010)
 • „Kéz a kézben közösségben – Együtt egy élhetőbb Miskolcért” (TÁMOP 3.2.3.) (projektvezető: Ifjúsági és Szabadidő Ház – 2009-2010.)
 • „Manézs” – 12 részes televíziós magazinműsor a miskolci diákszínjátszó csoportokról (projektvezető: Miskolci Televízió – 2009-2010.)
 • CIMBIK Civil Háló létrehozása – 2010-2011.)
 • Montázs Tehetségpont létrehozása (2011., 2013, 2016 –akkreditált kiváló tehetségpont cím elnyerése)
 • 2012-ben tagjai lettünk az alternatív színházi műhelyeket tömörítő FESZ-nek (Független Előadó-művészeti Szövetség), valamint a Magyar Színjátékos Szövetségnek
 • 2012 novemberében kezdeményezői voltunk az Észak-Magyarországi Színjátszó Csoportok Regionális Hálózata (SZÍNREH) megalakításának. Megalakulása óta folyamatosan koordináljuk a szerveződés működését.
 • InSite Drama kutatási programja a magyarországi színházi nevelési foglalkozások teljes körű összehasonlító feltérképezésére és elemzésére (2013.)
 • Közművelődési megállapodás kulturális feladatok ellátására Miskolc M.J.V. Polgármesteri Hivatalával (2011-2012; 2012-2017)

Önkéntesség

Egyesületünk 2009 óta önkénteseket fogadó szervezet. Az eltelt időben közel száz önkéntes fiatal dolgozott programjainkon alkalmanként vagy folyamatos jelleggel.

Innovációs tevékenység (2008-2016)

 • Rendszeres pályázatírás (megalakulásuk óta közel félszáz nyertes pályázati programot írtunk és valósítottunk meg önállóan vagy szakmai partnerségben – NCA, RISZI, NEA, NTP, NKA, TÁMOP, EFOP és egyéb programok)
 • Művészetpedagógiai módszertani segédletkészítése és kiadása
 • Pedagógus-továbbképzési program akkreditációja (2015.)
 • Publikáció tehetséggondozás témában
 • Részvétel a művészeti nevelés hatásait vizsgáló nemzetközi kutatásban
 • Kutatási együttműködés a Miskolci Egyetemmel (A művészetpedagógia hatása a tanulók szociális kompetenciáinak fejlődésére – előkészítés alatt)

Összegzés

A fenti események mellett számos kisebb volumenű, illetve együttműködésben megvalósuló programban vettünk-veszünk részt szervezőként, koordinátorként vagy közreműködőként. 2012-2016 között összességében közel hetven fiatal önkéntes rendszeres vagy alkalmi részvétele segítette munkánkat rendezvényeinken. Az egyesület saját produkcióiban részt vevő fiatalok mellett programjainkon több mint félszáz ifjú alkotónak teremtettünk be- illetve megmutatkozási lehetőséget. Nagyrendezvényeink telt házas érdeklődés mellett valósultak meg. Évente – becsült adataink szerint – 1000-1500 érdeklődő találkozhat az egyesület tevékenységével előadásokon, civil rendezvényeken, drámaórákon, valamint az írott és az elektronikus médiában. Eseményeinkről rendszeresen hírt adunk, illetve beszámolunk honlapunkon, illetve facebook-oldalunkon.