Szín-játék - NTP-KTK-17-B-0036 -Szakmai beszámoló

2018-06-30

Beszámoló

Szín-játék

A program a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával valósult meg

NTP-KTK-17-B-0036

 

A program kiemelt célja volt, hogy a benne résztvevő roma gyerekek továbbfejlesszék színjátszó tudásukat, tehetségüket, közösen alkossanak előadást, és közben megéljék a közösségi alkotás örömét.

Pályázati programunkban vállaltuk, hogy rendszeres műhelyfoglalkozások, és kapcsolódó szakmai programok révén fejlesztjük a célcsoportba tartozó fiatalok előadó-művészettel kapcsolatos kognitív kompetenciáit, ill. ehhez kapcsolódóan a szociális és személyes kompetenciáikat. A program megvalósítása során olyan előzetesen nem tervezett, ill. a megvalósítás folyamatában az eredményesség szempontjából hatékonyabb, célravezetőbb, részben nem tervezhető változások történtek, amelyek egyes programelemek átszervezését, más elemeknek pedig az eredményesség szempontjából szakmailag indokolt módosítását tették szükségessé. Ezek beemelésével az eredetileg tervezettnél hatékonyabbá és eredményesebbé vált a fejlesztési folyamat.

 

Munkánk eredményességét bizonyítja, hogy egy olyan komplett előadás jött létre, amely az összes szakmai elismerést elnyerte. A létrejött előadás egy lengyel népmese alapján készült alkotás: Címe: A pap meg a

 kántor. A történet egy abszurd feketekomédia egy ide-oda cipelt áldozatról, és az emberi esendőségről. A történet nagyon megtetszett a gyerekeknek, ezért szívesen dolgoztak vele. A munkafolyamat során a csoport igazi közösséggé kovácsolódott, ami olyan erővel sütött le a színpadról, hogy minden forduló zsűrije kiemelte a csapategységet és az örömjátékot. Különösen fontos történés volt az, ahogyan megjelent a darabért és a sikerért érzett közös felelősség, illetve azok a szép ember gesztusok, ahogyan a tanulók szülei támogatták a csoport továbbjutását.

A program során elkészült produkciót április-június folyamán 7 alkalommal mutattuk be különböző szakmai eseményeken. A csoport a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó találkozó megyei fordulóján arany minősítést szerzett, és a találkozó legjobbnak ítélt produkciójával a regionális fordulóba, majd onnan az országos fesztiválra jutott, ahol a zsűri a legjobb 6 előadás közé választotta, és megjelentette a Magyar Drámapedagógiai Társaság honlapján, youtube csatornáján.

A munkafolyamat kezdeti időszakában volt fluktuáció, azonban novemberre stabilizálódott a csoport. Az első hónapok alapozó munkája során találtunk rá a mindenki számára izgalmas témára. Ezt követően a munka maga vált jutalommá a résztvevők számára. A próbák jó hangulatban teltek, ami erősítette a csoportkohéziót. Az áprilisi sikeres szereplés és továbbjutás, majd a gyerekszínjátszó csoportok esetében szokatlan előadás széria és a szakmai továbbjutást hozó sikersorozat igazi közösséggé kovácsolta nem csupán a csoportot, de a mögöttük álló szülői közösséget is. Már a projekt zárását követően érkezett új felkérést amit a csoportvezető távollétében, önállóan, a szülők támogatásával szervezték és valósították meg. (Ez volt a 8. előadás!)

A program részeként tervezett négynapos tábort áprilisban Cserépfalun bonyolítottuk le. A tábori munka során lehetőségünk nyílt arra, hogy a már elkészült és a megyei fordulón arany minősítést kapó előadásunkat tovább finomítsuk. A műhelygyakorlatunkban már bevált metodika szerint nem a kész darabor próbáltuk újra meg újra (ez könnyen visszaüthet, elnehezítve a játékot), hanem kapcsolódó játékokkal, improvizációkkal, színésztechnikai gyakorlatokkal dolgoztunk a még kidolgozatlannak érzett jeleneteken és karaktereken. A program gazdagítását szolgálta, hogy Szabó Attila, a miskolci Csodamalom Bábszínház művésze és vezetője, a tábor egyik előadója meghívta csoportot a bábszínházba, hogy a résztevők bepillanthassanak a színház kulisszái mögé, a bábkészítő műhelyben láthassák, és érinthessék az ott készülő bábokat, maszkokat, díszletelemeket.

A budapesti tanulmányút programját szervezési nehézségek miatt Kisvárdára helyeztük át. A résztvevők a Kisvárdai Színházi Fesztivál keretében az eredeti programnak megfelelően találkozhattak Füsti-Molnár Sándorral az AHA Színpad alapítójával és vezetőjével, valamint a társulat egyik színészével.

A miskolci tanulmányút részeként a megyei könyvtárhálózat által szervezett Könyves park című kulturális esemény keretében mutattuk be az előadásunkat. Ugyancsak ezen a napon találkozunk a Csodamalom Bábszínházban Szabó Attila bábszínházi rendezővel, valamint Szegedi Dezső Jászai-díjas színésszel. A szakmai tanulmányút programjához kapcsolódóan a tanulók már korábban meghívást kaptak a Csodamalom bábszínházban május végén – a gyereknaphoz kötődően – megrendezésre kerülő, egész napos bábszínházi eseményre.

A szakmai tanulmányút, és az ottani találkozások különösen nagy hatással voltak a résztvevőkre a munkafolyamat utolsó fázisában. A csoport egy sikersorozat kellős közepén járva, egyszerre volt önbizalommal telt és nyitott a felnőtt szakemberekkel való találkozásra. Élő és friss tapasztalatként élt bennük, hogy a munka sikert eredményez, és ez különösen érzékennyé tette őket egy hajléktalan sorsból kitörni képes amatőr színésszel való beszélgetés és közös szerepjáték, vagy egy Jászai-díjas roma származását vállaló és valló miskolci színésszel való színházbejárás során. Különösen szép pillanata volt a Szegedi Dezső művész úrral való találkozásnak, amikor a színész lovari és magyar nyelven búcsúzva tőlük ezt mondta: „Azt mondom nektek, amit nekem is mondott az egykori tanárom: én már csak színész lehetek, tanár úr már csak tanár, de ti még bármivé válhattok. Ezt soha ne feledjétek!”

A munkafolyamat eredményessége vetette fel a munkafolyamatot bemutató videóklip készítését és nyilvánossá tételét. Ezt a pedagógiai technikát korábbi programjaink során is alkalmaztuk már. Tapasztalataink szerint egy „önreflektív szakmai riport” készítése nagymértékben erősíti a résztvevők kötődését és elköteleződését a program megvalósítása és továbbvitele iránt. Mindez a szakmai program gazdagítását szolgálja.

Összességében elmondható, hogy a program az eredetileg tervezettnél gazdagabb tartalommal, nem várt eredményességgel valósult meg. A megvalósítás során bizonyos programelemeket megváltoztatása mellett döntöttünk. A változások nem veszélyeztették, sőt több esetben gazdagították az eredetileg tervezett szakmai tartalmakat.

 

A projektet összefogaló bemutató video:

https://www.youtube.com/watch?v=AuwX-vBwij4

Kapcsolódó tartalmak: