TALÁLKOZÁSOK – Kulcskompetenciák fejlesztése a drámapedagógiai módszerek komplex alkalmazásával

2013-09-18

A TALÁLKOZÁSOK – Kulcskompetenciák fejlesztése a drámapedagógiai módszerekkomplex alkalmazásával című pályázati programunk (azonosító: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0375) művészetpedagógiai – kiemelten drámapedagógiai alapozottságú, a dramatikus tevékenységformákat komplex módon alkalmazó színjátékos tevékenységre épül. Kiemelt figyelmet fordítunk a szabályjátékokra és az improvizációra. Munkánk során nagy szerep jut a különböző mozgásos jellegű tevékenységeknek. 

Az évek során számos egyedi, máshol nem alkalmazott gyakorlatot alakítottunk ki. Ezek között akadnak speciálisan, kis térre szabott fogójátékok, különböző erőgyakorlatok, ügyességi játékok, közös feladatmegoldásra épülő interakciós gyakorlatok, ritmusjátékok. Másik kiemelt fejlesztési terület a verbális kommunikáció, a harmadik pedig a dramatikus fantázia világa. A tevékenység középpontjában a mozgásos készségek, a kommunikáció és  adramatikus fantázia szerves egységben történő fejlesztése áll, amelykomplex oktatási-nevelési, kommunikációs helyzetet eredményezve számos kognitív kompetenciaterületet érint: kritikai gondolkodás, empatikus gondolkodás, koncentráció, megfigyelő képesség, helyzetelemző képesség stb. Ezek a területek egymást támogatva a szociális és a személyes kompetenciák területeit is erősítik. A programban 11 programelemet kínáltunk fel partnereinknek, akik ezek közül választották ki azokat, amelyeket legeredményesebben tudnak beilleszteni a náluk folyó pedagógiai munkába.

A programcsomag elemei:

Havi szakkör:

  • Az előadás nyomában – kortárs drámák, kortárs színházi előadások
  • Cinegenaptár – motorikus képességek fejlesztése óvodás korban dramatikus játékok eszközeivel

Heti szakkör

  • A varázsló kertje – képességfejlesztés a drámajáték eszközeivel

Tehetséggondozás

  • FA-Ter Szépírói Műhely
  • Tánc- és mozgásművészeti Műhely
  • Montázs Színjátszó Műhely
  • Takarásból – Összművészeti Alkotóműhely

Versenyek, vetélkedők

  • Imprózsák – Improvizációs vetélkedő
  • Rólad szól a mese – Meseíró és –mesemondó verseny

Témahét

  • Az előadás születése – témahét

 

Partnereink:

Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola, Miskolc

Belvárosi Óvoda, Miskolc

IV. Béla Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Hejőkeresztúr

Kistokaji Általános Iskola, Kistokaj

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola, Miskolc

Lajos Árpád Általános Iskola, Dédestapolcsány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda

Napsugár Napközi Otthonos Óvoda, Kistokaj

Premier Alapfokú Művészeti Iskola, Miskolc

Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Szerencs

Szathmáry Király Ádám Körzeti Általános Iskola, Boldva

Kapcsolódó tartalmak: